Правила проведення голосування в конкурсі на вибір переможців премії ZAKUPKI.КРАЩІ
Цими Офіційними правилами премії «ZAKUPKI.КРАЩІ-2021» (надалі — «Правила») визначаються умови її проведення та порядок визначення переможців.


1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатор конкурсу (Організатор) - організатором конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» (ідентифікаційний код 40283641, адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, 201/203, корпус 2-А, літ. «Ф», оф. 114). Організатор конкурсу є власником і оператором електронного майданчику Zakupki.prom.ua.

1.2. Конкурс - процес визначення переможців у відповідних номінаціях згідно з критеріями відбору, встановлені цими Правилами.

1.3. Нагорода - сертифікат та статуетка, якими нагороджують переможця у відповідній номінації.

1.4. Учасники - українські юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України та беруть участь у Конкурсі.

1.5. Експерти - спеціалісти Dozorro і електронного майданчика Zakupki.Prom, що обізнані з актуальними тенденціями розвитку ринку закупівель та цифрових сервісів. Експерти відзначають найактивніших учасників ринку, що підвищують стандарти ринку, аналізують та перевіряють публічні дані за допомогою модуля аналітики BI Prozorro.

1.6. Моніторинговий портал Dozorro (Dozorro) - платформа, яка дозволяє на кожному етапі обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи установи, підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих органів.

1.7. Список номінантів - це список компаній, які є кандидатами на отримання Нагороди у відповідних номінаціях за результатами попереднього відбору серед усіх учасників ринку. Попередній відбір у категорії «Найкращі результати» проходить шляхом обробки публічної статистичної інформації з BI ProZorro. Попередній відбір у категорії «Експертний вибір» проводять Експерти. У категорії «Громадський вибір» попередній відбір та формування списку номінантів відбувається шляхом подачі заявок через онлайн-форму на Сайті Конкурсу. Кожен учасник ринку закупівель та цифрових сервісів може додати до списку номінантів у категорії «Громадський вибір» свою компанію чи іншу компанію, яку він вважає достойною Нагороди.

1.8. Сайт - офіційний веб-сайт Конкурсу, де висвітлюється процес і результати події. Сайт розміщений за посиланням у всесвітній мережі Інтернет premiya.zakupki.prom.ua.

1.9. Заявка учасника – реєстраційна форма на сайті Конкурсу, яку заповнює Учасник, який бажає стати номінантом або запропонувати іншого Учасника в якості номінанта.

1.10. Період (строк) проведення голосування - з 10:00 02 червня 2021 року до 18:00 02 липня 2021 року за київським часом.

1.11. Загальний період проведення конкурсу - період, протягом якого розміщується інформація про Конкурс, висуваються номінанти, проходить голосування, визначення переможців в кожній номінації та вручення відповідних нагород. Загальний період проведення конкурсу триває з 05 квітня 2021 року по 29 липня 2021 року. Конкурс завершується офіційною церемонією нагородження переможців, яка пройде 29 липня 2021 року. При цьому, Організатор проведення Конкурсу залишає за собою право на зміну дати і місця проведення офіційної церемонії нагородження Конкурсу, про що буде розміщено відповідне оголошення на Сайті.

1.12. Категорії та номінації Конкурсу:

1.12.1. «Найкращі результати»:

 • «Професіонал конкурентних закупівель»;

 • «Найкраще налагоджена робота з постачальниками»;

 • «Найрезультативніший учасник ProZorro»;

 • «Найякісніша документація у тендерних пропозиціях»;

 • «Найактивніший та найрезультативніший захисник своїх прав та інтересів»;

 • «Наполегливий учасник»;
1.12.2. «Громадський вибір»:

 • «Кращий постачальник»;
 • «Кращий державний замовник»;
 • «Кращий комерційний замовник»;
1.12.3. «Експертний вибір»:

 • «Найактивніший комерційний замовник»;

 • «Комерційний замовник. Відкриття року»;

 • «Найвідповідальніший комерційний замовник»;

 • «Найбільш конкурентні комерційні закупівлі»;

 • «Активний новатор (комерційний замовник)»;

 • «Найактивніший учасник комерційних закупівель»;

 • «Найбільша кількість перемог у комерційних закупівлях»;

 • «Супер-орендар»;

 • «Супер-орендодавець»;

 • «Небайдужий постачальник»;

 • «Небайдужий замовник»;

 • «Прогресивний замовник»;

 • «Прогресивний постачальник»;

 • «Лідери ринку електронного документообігу»;

 • «Лідери діджитал-трансформацій»;
 • «Драйвери цифрових змін»;
 • «За системність у впровадженні цифрових рішень»;
 • «Прогресивний підхід до цифровізації»

2. ЕКСПЕРТИ

2.1. Довільно обрані представники проекту DoZorro та Організатора.


3. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ


3.1. Переможці в номінаціях категорії «Найкращі результати» обираються експертами за результатами в системі на основі публічних даних BI ProZorro, перевірених DoZorro.

3.2. Переможці в номінації «Громадський вибір» обирається з висунутих Учасників (окремо серед замовників, постачальників, комерційних замовників) шляхом відкритого онлайн-голосування відвідувачами сайту Конкурсу. Перемагає той Учасник номінації, який набрав найбільшу кількість балів від громадськості під час онлайн-голосування. Процедура вибору переможця - кожен Учасник Конкурсу та кожен відвідувач сайту може проголосувати за найкращого висунутого Учасника на його думку.

3.3. Переможці в номінаціях категорії «Експертний вибір» обираються на розсуд експертів з найактивніших учасників ринку, що підвищують стандарти ринку закупівель та сприяють його розвитку.

3.4. Організатор проведення Конкурсу залишає за собою право на внесення змін (доповнення) переліку категорій, номінацій та критеріїв їх вибору.


4. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

05 квітня 2021 року - офіційний старт конкурсу. Підготовка списків номінантів у категоріях «Найкращі результати» та «Експертний вибір».

19 квітня 2021 року - Початок прийому заявок в категорії «Громадський вибір»

19 травня 2021 року, 18:00 - завершення прийому заявок у категорії «Громадський вибір».

02 червня 2021 року, 10:00 - початок відкритого голосування у категорії «Громадський вибір».

24 червня 2021 року - оприлюднення списків номінантів у категоріях «Найкращі результати» та «Експертний вибір».

02 липня 2021 року, 18:00 - завершення відкритого голосування у категорії «Громадський вибір».

05 липня 2021 року - Початок підрахунку голосів та визначення переможців у всіх номінаціях.

12 липня 2021 року - Завершення підрахунку голосів та визначення переможців у всіх номінаціях.

28 липня 2021 року - офіційна церемонія нагородження.


5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

5.1. По закінченню етапу підрахунку голосів Організатор формує список переможців в кожній категорії номінацій Конкурсу, який після проведення офіційної церемонії нагородження буде розміщений на Сайті.

5.2. Для вручення Нагород Конкурсу Організатор проводить Церемонію нагородження 28 липня 2021 року. Про час та місце повідомляється кожен із переможців Конкурсу шляхом надсилання на його офіційну електронну адресу відповідного запрошення або шляхом телефонної комунікації з представником переможця.

5.3. Організатор залишає за собою право крім офіційного вручення Нагород надання переможцям Конкурсу інших переваг, які є рекламою в розумінні чинного законодавства та направленні на підвищення лояльності користувачів до послуг, які надаються користувачам електронним майданчиком Zakupki.Prom на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цього Конкурсу.

5.4. Про надання додаткових переваг, які можуть бути надані Організатором, переможці Конкурсу дізнаються від Організатора під час проведення офіційної церемонії нагородження.


6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Ці Правила набирають чинності з дати їх опублікування на Сайті. Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом усього строку проведення Конкурсу. Зазначені зміни можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про результати Конкурса. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

6.2. У разі виникнення ситуації, яка припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором і не підлягає оскарженню.

6.3. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним або таким, що не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила залишаються в силі і продовжують діяти без цього положення, або в разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення про Правила приймається Організатором.

6.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Користувачами Сайту та/або Учасниками крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.5. Організатор конкурсу не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених у цих Правилах, у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, блокади тощо, суттєві зміни у чинному законодавстві України, діючі на території проведення Конкурсу, інші обставини непідвладні контролю з боку Організатора.

6.6. Участь у Конкурсі автоматично означає ознайомлення та згоду користувачів Сайту і Учасників (в тому числі, номінантів), з цими Правилами.